Borcların satın alınması

BOA, tsessiya müqavilələri üzrə pərakəndə borclar portfelləri üzər borc öhdəlikləri portfellərinin satın alınması (tələb hüquqlarının güzəştə gedilməsi) üzrə xidməti təklif edir.

Sövdənin parametrləri və qiyməti, habelə bağlanan tsessiya müqaviləsinin təfsilatı, Agentlik tərəfindən vaxtı ötürülmüş borclar portfelinin qiymətləndirilməsindən sonar, müəyyən edilirlər. İlkin təhlil üçün zəruri olan informasiyanın siyahısı hər bir tərəf-müqabillə fərdi qaydada müzakirə olunur.