Agent Scheme


BOA, Sifarişçinin nümayəndəsi qismində çıxış edərək, agent müqavilələri üzrə xidmətlər göstərir. Bu zaman borc Sifarişçinin balansında qalır, agentlik isə qaytarılmış məbləğdən mükafat alır. BOA borcu, müştəri üçün nüfuz risklərinə yol vermədən, səmərəli qaydada və razılaşdırılmış müddətlərdə geri alacaqdır. Xidmətlər Sifarişçi tərəfindən ancaq borcun (borcun bir hissəsinin) məbləğinin alınmasından sonar ödənilirlər. Xidmətlərin dəyəri hər bir müştəri üçün fərdi qaydada, işə qoşulan borcların həcmindən və mürəkkəblik səviyyəsindən asılı olaraq, müəyyən edilir.

Bi zöz fəaliyyətimizdə əsas diqqəti borc mübahisələrinin məhkəməyə qədər həll edilməsinə yönəldirik ki, bu da borcun qaytarılması müddətini qısaldır.