Bizim missiyamız

Borcların alınması üzrə BOA agentliyinin missiyası – müştərilərimizin bizə etibar etdikəri aktivərin alınması üzrə müstəsna keyfiyyətli xidmətlərin təqdim edilməsindən ibarətdir. Öz missiyasında daim müvafiq olmaq üçün, BOA Agentliyi aşağıdakıları yerinə yetirəcəkdir:


  • Bizim rəqiblərimizdən (bankların problemli kreditlərlə iş üzrə departamentlərindən) daha yüksək alınma səviyyəsinin təmin edilməsini;

  • Hər bir ayrılıqda götürülmüş müştərinin ehtiyaclarına xidmətin yüksək səviyyəsinə nail olmağı;

  • Daim yüksək etik standartlara riayət etməyi;

  • Bütün əməkdaşları ilə, onların qarşılarına qoyulmuş ayrı-ayrı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nail olmaq üçün bərabər imkanlara malik olduqları mürəkkəb iş şəraitində, ədalətli davranda iddialı olmağı;

  • Bizim, keyfiyyətin təmin edilməsinə olan sadiqliyimizi qoruyub saxlamağı və, müştərilərimizə təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə parallel olaraq, borcların alınması proseslərini daim yaxşılaşdırmağı.