Səhifəmizə xoş gəlmişsiniz!

Biz kollektor fəaliyyətinin bütün fazalrını həyata keçiririk. Soft collection – vaxtı ötmüş borclarla işin başlanğıc mərhələsi, onun gedişində kollektor agentliyi borclu ilə məsafədən ünsiyyət qurur: ona borc haqqında poç Ardını oxu

Xidmətlər

  • Agent Scheme

    BOA, Sifarişçinin nümayəndəsi qismində çıxış edərək, agent müqavilələri üzrə xidmətlər göstərir. Bu zaman borc Sifarişçinin balansında qalır, agentlik isə qaytarılmış məbləğdən mükafat alır. Ardını oxu.
  • Borcların satın alınması

    BOA, tsessiya müqavilələri üzrə pərakəndə borclar portfelləri üzər borc öhdəlikləri portfellərinin satın alınması (tələb hüquqlarının güzəştə gedilməsi) üzrə xidməti təklif edir. Ardını oxu.